enveja

envidia (es), envy (en)
f

Desig d’allò que un altre posseeix.