enxarpar

agarrar (es), to catch (en)
tr

Agafar, especialment d’una manera violenta o contra la voluntat de l’agafat.