Eos

Ἠώς (el)

Divinitat grega, anomenada pels romans Aurora.

Tenia per missió obrir, cada matí, les portes del cel al carro del sol. La seva llegenda és plena d’amants, entre els quals hom troba el gegant Orió, Cèfal i Titó.