eosina

sal disòdica de la 4’,5’-dibromo-2’,7’-dinitrofluoresceïna, C20H6Br2N2Na2O9
m
Química

Colorant del grup del trifenilmetà.

Hom la denomina també eosina I, o eosina blava. El seu nombre en el Colour Index és 45 000. Hom l’obté per nitració de la 4’,5'-dibromofluoresceïna. Es presenta en forma de pólvores de color vermell, totalment solubles en aigua, i amb fluorescència verda en solució alcalina. És emprada en la tintura de cotó, llana, paper i en histologia per a tenyir epitelis, nuclis, fibres musculars i d’altres. En l'eosina groga els dos grups nitro són substituïts per dos àtoms de brom.