eosinòfil

m
Medicina

Leucòcit polinuclear amb granulacions citoplasmàtiques grosses i que es tenyeixen amb els colorants àcids, com ara l’eosina.