epiglotis

epiglotis (es), epiglottis (en)
f
Anatomia animal

Làmina fibrocartilaginosa que tapa l’entrada de la laringe en el moment de la deglució.