Epimeteu

Satèl·lit de Saturn, descobert per la sonda Voyager-1 el 1980.

Hom ha considerat que la sonda només confirmà una observació imprecisa realitzada el 1966 de la Terra estant, que ha estat motiu de controvèrsia per tal com fou impossible de determinar l’òrbita de l’objecte pretesament descobert. Té una forma irregular, de dent, i unes dimensions de 70×60×50 km (radis). El semieix major de l’òrbita és de 151 400 km i té un període sideral de 0,694 dies. Juntament amb Janus, amb el qual comparteix l’òrbita, és situat a l’anell F de Saturn.