epiqueia

f
Filosofia

Aplicació moderada i prudent d’una llei o principi atenent a les circumstàncies personals, de lloc i de temps.