epítom

m

Obra en la qual són donades les nocions més elementals sobre una matèria.