època Meiji

Època del Japó que correspon al regnat de l’emperador Meiji Tennō (1867-1912) i que hom anomena també època il·lustrada (meiji).

En aquesta època el país es transformà, mitjançant la industrialització i la reorganització de l’estructura del poder (supressió del shogunat), en una potència moderna.