Epona

Divinitat celta del cavall que fou introduïda a Roma pels soldats de la Gàl·lia.

N'hi ha dos tipus de representació: el d’una matrona asseguda damunt un cavall (Gàl·lia) i el d’una matrona, dempeus o asseguda, envoltada de dos o més cavalls (Itàlia i províncies romanes, danubianes i africanes).