equació del temps

f
Astronomia

Diferència entre el temps veritable i el temps mitjà.

Aquesta equació varia al llarg de l’any entre els dos valors màxims, que tenen lloc el 12 de febrer (màxim valor positiu, 14 min 23 s) i el 4 de novembre (màxim valor negatiu, —16 min 22 s), i s’anul·la quatre vegades l’any, a les dates següents: el 16 d’abril, el 14 de juny, el 2 de setembre i el 26 de desembre.