equeneids

m
pl
Ictiologia

Família de peixos teleostis de l’ordre dels equeneïformes, que inclou la rèmora.