equip

m
Tecnologia

Conjunt d’eines, instruments, màquines, aparells especials, etc, per a efectuar un treball, una activitat, fer funcionar una instal·lació, etc.