equip

m

Grup de persones organitzat per a un objecte determinat.