equivalent mecànic de la calor

m
Física

En les unitats d’energia, factor que converteix la caloria en el joule.

Val 4,184 J · cal-1.