Erasme de Janer i de Gònima

(Barcelona, 1791 — Barcelona, 1862)

Comerciant.

Fill de Domènec Janer i Sunyer (1752-1807), que obtingué privilegi de noble el 1795, i de Josefa de Gònima i Coll (filla del fabricant d’indianes Erasme de Gònima i Passerell), augmentà el patrimoni en casar-se el 1813 amb Josefa Gironella i Ayguals, filla del també important fabricant d’indianes Josep Gironella. El 1821 fou president de la Comissió de Fàbriques de Filats, Teixits i Estampats de Cotó. Fou membre de la primera junta de la Societat Econòmica d’Amics del País (1822) i de la primera junta directiva de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre (1851). Alcalde de Barcelona el 1846, inicià una llarga vinculació de la família a càrrecs municipals. El seu fill Josep Erasme de Janer i Gironella (Barcelona 1833 — 1911) esdevingué cap de la Comunió Tradicionalista de Catalunya. Patí persecucions i dedicà la seva fortuna a la causa carlina. Foren fills d’aquest Ignasi de Janer i Milà de la Roca (Barcelona 1869 — 1919), secretari de l’ajuntament de Barcelona (1908), que reuní més de 400 edicions de La imitació de Crist (actualment a la Biblioteca de Catalunya) i publicà la monografia El patriarca don Juan de Aragón. Su vida y sus obras (1904), i Maria dels Àngels de Janer i Milà de la Roca (Barcelona 1864 — 1945), també secretària de l’esmentat ajuntament i autora d'El patriarca don Juan de Aragón (1904) i d'El monasterio de Vallbona de las Monjas (1924).