Erasmus Bartholin

(Roskilde, Copenhaguen, 13 d’agost de 1625 — Copenhaguen, 4 de novembre de 1698)

Científic danès.

Descobrí la birefringència de la calcita (1669) i la descriví a Experimenta crystalli islandici disdiaclastici quibus mira et insolita refractio detegitur.