Erdau

Despoblat del municipi de Graus, a la zona actualment aragonesa de l’antic comtat de Ribagorça.