Erich Fromm

(Frankfurt, 23 de març de 1900 — Muralto, Ticino, 18 de març de 1980)

Psicoanalista nord-americà d’origen alemany.

A partir dels anys trenta ensenyà a l’Institut de Psicoanàlisi de Frankfurt, adscrit a l’escola de Frankfurt, on desenvolupà els elements d’una antropologia freudomarxista i estudià els factors socioeconòmics en el desenvolupament de les neurosis. Emigrat el 1934 als EUA, s’hi naturalitzà. Director del departament de psicoanàlisi de l’escola de medicina de Mèxic (1955), aplicà la psicoanàlisi a les investigacions historicosocials i determinà com a element bàsic dels dogmes religiosos el manteniment de l’autoritat de l’estat a través de l’autoritat familiar i la por a la llibertat. Entre les seves obres cal citar Escape from Freedom (‘La por a la llibertat’, 1941), Man for Himself (‘L’home per a si mateix’, 1947), The Art of Loving (‘L’art d’estimar’, 1956), The Revolution of Hope (‘La revolució de l’esperança’, 1968) i The Crisis of Psychoanalysis (‘La crisi de la psicoanàlisi’, 1970).