Erich Ludendorff

(Kruscewniz, Posnània, 9 d’abril de 1865 — Munic, 20 de desembre de 1937)

General alemany.

Cap de l’estat major de Hindenburg, contribuí a derrotar els russos a la Prússia Oriental (1914). Des del 1915 compartí amb ell la direcció dels exèrcits alemanys; de fet, en fou el cap pensant, i la seva influència envaí el camp civil. Hàbilment, malgrat haver sol·licitat l’armistici (29 de setembre de 1918), sabé defugir-ne la responsabilitat i traspassar-la al govern. Nacionalista i racista exaltat, definidor de la guerra total, féu costat a Hitler (putsch del 1923). Escriví sobre qüestions militars i polítiques.