eritrosa

C4H8O4
f
Bioquímica

Tetrosa que es presenta en les dues formes dextro- o levo-, obtingudes per oxidació de l’àcid mesotàrtric.

Té dos isòmers, la treosa i l’eritrulosa.