erlang

m

Unitat de mesura del tràfic de veu per línies telefòniques.

Un erlang considera el volum de tràfic total com si s’hagués concentrat durant una hora, de manera que un erlang representa una ocupació de línia de 60 minuts en una hora; dos erlangs, de 120 minuts en una hora, i així successivament. S'utilitzen diferents models per a fer previsions de tràfic i per a estimar el nombre de línies telefòniques en la planificació d’una xarxa de veu. El model erlang B es basa en tres variables: el tràfic telefònic durant l’hora més carregada, la taxa de fallides en trobar línia disponible i el nombre total de línies. Aquest model suposa que les trucades fallides són rebutjades. El model d’erlang C suposa que, quan la línia està ocupada, els usuaris segueixen en espera fins a ésser atesos.

Rep el seu nom de l’enginyer i matemàtic danès Agner Krarup Erlang (1878-1929).