Ermua

Municipi de la regió de Biscaia, País Basc, estès a l’esquerra del riu Ego.

És situada a la vora del riu Deba. Nucli industrial (metal·lúrgia), agrícola (hortalisses, cereals) i ramader (boví, porcí, oví).