Ert

Localitat de la república d’Iacútia (Rússia).