Erwin Heilbronner

Erwin Broner
(Munic, 16 de novembre de 1898 — Kreuth, Baviera, 15 d'octubre de 1971)

Arquitecte, interiorista i pintor alemany.

Format a Stuttgart, s’instal·là, fugint dels nazis, a Eivissa (1933), on realitzà algunes de les primeres obres racionalistes dels Països Catalans. Col·laborà amb Raoul Haussmann i el GATCPAC en la redacció d’un número d'AC que revalorà l’arquitectura popular eivissenca.

Després de la guerra civil de 1936-39 s’instal·là a Califòrnia i es naturalitzà nord-americà (1944). Ultra la seva activitat com a arquitecte, es relacionà amb la indústria del cinema d’animació. Durant la dècada dels cinquanta reprengué els contactes amb Eivissa, si bé mantingué una constant presència internacional (Londres, Los Angeles). A Eivissa construí molts habitatges per a residents alemanys. Com a pintor evolucionà del realisme a una abstracció molt depurada, després d’haver-se integrat al grup “Eivissa 59” (1959-64). Signà sovint Erwin Broner.