es Jonquet

Es Jonquet

Benjamí Villoslada Gil (CC BY-SA 2.0)

Sector del barri de Santa Catalina, a Palma (Mallorca), antic promontori on s’establí la part més antiga del barri.