es Migjorn Gran

es Migjorn, Sant Cristòfol des Migjorn

Municipi de Menorca, situat entre els d’Alaior, Ferreries i es Mercadal i la costa de Migjorn.

Depengué des Mercadal fins a l’any 1989, data en què esdevingué municipi independent. La seva superfície és de 32 km2. El poble (1.031 h agl i 9 h diss, [1996] migjorners; 112 m alt.) és situat a uns 3 km de la costa de Migjorn. D’economia essencialment agrícola, és només a partir dels anys seixanta que el turisme (urbanització de la platja de Sant Tomàs) hi té alguna repercussió. El poble es formà al voltant de la capella que, dins el lloc de Binicodrellet, edificà, en honor a sant Cristòfol, Cristòfol Barber i Ametller, el 1769. El 1865 tenia ja 762 h, i assolí el màxim el 1840, amb 1 254 h. El 1775 la capella es convertí en vicaria dependent de la parròquia de Ferreries, i el 1812 s’erigí en parròquia independent. El sector meridional del terme parroquial de Ferreries es dividí llavors en es Migjorn Gran i Migjornet. El 1821 feu una temptativa de constituir-se municipi independent, que restà sense efecte a la fi del Trienni Liberal (1823).