es Novells

Venda del municipi i parròquia de Santa Eulària del Riu (Eivissa).