es Rafal

Barri de Palma (Mallorca), al nord-est del nucli antic, al llarg de la carretera d’Inca, abans d’arribar a So N’Ametler.