es Serral

Barri de la vila Puigpunyent (Mallorca ), al S del de Son Bru de Dalt.