es Viver

Barri de Palma (Mallorca), a llevant de la carretera d’Inca, entre es Rafal i So N’Ametler.