Esbart de Vic

Grup de joves poetes vigatans, format al marge del Cercle Literari de Vic, que es reunien a la font del Desmai (Folgueroles), per fer sessions de lectura de poemes (esbartades).

En foren membres fundadors Jacint Verdaguer, Jaume Collell, Francesc Febrer, els germans Antoni i Joaquim Espona i de Nuix, Francesc Cuadros, Josep Serra i Campdelacreu, Martí Genís i Aguilar, Magí Verdaguer i Callís i els germans Francesc, Joaquim, Josep i Ramon Masferrer i Arquimbau. Tingué vida molt activa en 1867-69, i persistí encara més de deu anys, bé que no amb les reunions i el caràcter primigeni. El 1879 publicà La garba muntanyesa, recull de poesies de l’Esbart de Vic, antologia poètica dels esbartistes Josep Bach, Josep Camp, Marià Campà, Joan Cendra, Jaume Collell, Antoni i Joaquim Espona, Martí Genís i Aguilar, Francesc i Josep Masferrer, Lluís B. Nadal, Francesc Cuadros, Josep Serra i Campdelacreu, Jacint Verdaguer i Magí Verdaguer i Callís. Foren també esbartistes, entre altres, Josep Salarich, Narcís Verdaguer i Callís, Ramon d’Abadal i Pere Andreu.