escafoide

navicular
m
Anatomia

L’os més extern i més gros de la primera fila del carp.