escala de Saffir-Simpson

f
Meteorologia

Escala emprada per a classificar la intensitat dels ciclons tropicals o huracans.

Consta de cinc graus o categories segons la velocitat del vent: 1: (119-153 km/h); 2: (154-177 km/h); 3: (178-209 km/h); 4: (210-249 km/h), i 5: (≥250 km/h).