escala social

f
Sociologia

Sèrie de persones o estaments que formen la societat, graduada segons llurs categories.