escalfor

calor (es), heat (en)
f

Calor que fa o emet un cos en combustió, un cos que està a una temperatura superior a la del medi que l’envolta.