escandall

sonda, bala
m
Transports

Peça de plom posada a l’extrem d’una corda prima i que serveix per a determinar la profunditat de la mar, d’un riu, etc, en un punt determinat.

La corda va proveïda d’uns nusos equidistants i en algunes ocasions el plom té un dispositiu per a extreure mostres del fons, amb les quals hom pot determinar-ne la qualitat.