escap

m
Entomologia

Primer artell de les antenes dels insectes, habitualment el més gros de tots.