escarabat

m

Nom donat a qualsevol animal petit i de coloracions brunes que es mou per terra mitjançant potes.