escarmentar

escarmentar (es), to learn one’s lesson (en)
intr

Prendre ensenyament del que hom ha experimentat per no tornar a incórrer en falta, per no tornar a arriscar-se, etc.