escèptic
| escèptica

f
m
adj
Filosofia

Donat a l’escepticisme.