escleròtica

f
Anatomia animal

Membrana fibrosa externa del globus ocular.

És opaca, blanca i resistent, i correspon a la zona del ‘blanc de l’ull’. Recobreix l’ull en les seves cinc sisenes parts posteriors, on s’insereixen els músculs oculomotors, i continua per davant amb la còrnia i per darrere és perforada pel nervi òptic en una porció que rep el nom de làmina cribrosa. Les funcions de l’esclerótica són fer de suport i de protecció de les estructures internes de l’ull.