Escola d’Agricultura

Institució creada com a Escola Superior d’Agricultura per la diputació de Barcelona el 1911 com a continuació de l’Escola Provincial d’Agricultura (1898), ampliada i perfeccionada per la Mancomunitat de Catalunya el 1914.

En la seva primera etapa (1911-39) atorgava títols d’enginyer agrícola (cinc cursos d’estudi) i de tècnic agrícola (dos cursos). Complementàriament hom donava lliçons especialitzades, cursets de divulgació, ensenyaments postals, etc. Tingué cura de la confecció del mapa agrícola de Catalunya i de la granja experimental de Caldes de Montbui. L’any 1940 li fou retirada la facultat d’atorgar títols de nivell superior. Del 1980 ençà és una fundació pública de la diputació i actua com a escola tècnica universitària, adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya, en què es fan les especialitats d’explotacions agropecuàries, de conreus i d’indústries alimentàries. N'han estat professors destacats, entre d’altres, Josep Ramon Bataller, Francesc Darder, Marià Faura, Pius Font, Joan Homedes i Isidre Pòlit. Publica la revista científica ‘Arxius de l’Escola Superior d’Agricultura’.