Escola de Belles Arts de Barcelona

Escola de Llotja

Taller d’escultura de l' Escola de Belles Arts de Barcelona els anys vint

© Fototeca.cat

Institució per a l’ensenyament d’art, de Barcelona; és la principal entitat de formació artística catalana.

L’embrió fou l’Escola Gratuïta de Disseny, aviat dita de Nobles Arts, establerta per la Junta de Comerç el 1775 a l’edifici de Llotja; el 1789 ja tenia filials a Olot, Mallorca, Tàrrega i Girona, així com a Saragossa i Jaca. Del 1809 al 1814, durant la invasió francesa, en fou director Josep Flaugier. El 1817 s’hi inaugurà la classe d’arquitectura ( Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona ), i l’any 1834 s’establí la d’ornamentació per fornir la indústria tèxtil de models de dibuixos. El 1850 l’escola passà a la jurisdicció de l’Acadèmia Provincial de Belles Arts ( Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi ), amb el nom d’Escola Provincial de Belles Arts. L’entrada de Pau Milà i Fontanals i Claudi Lorenzale com a professors (1851) marcà el pas d’una estètica oficial neoclàssica, ja decadent, a una nova orientació romanticonatzarena. El 1892 l’escola passà a dependre de la Universitat i un decret del 1900 donà el nom d’Escoles d’Arts i Indústries a les Escoles Provincials de Belles Arts refoses amb les d’Arts i Oficis; aquesta reforma anà aparellada amb millores tècniques, entre les quals cal subratllar la substitució de l’anacrònica còpia d’estampes per la de models tridimensionals com a mètode pedagògic. L’any següent l’escola prengué el nom d’Escola Superior d’Arts, Indústries i Belles Arts, que el 1924 canvià pel d’Escola d’Arts i Oficis Artístics i Belles Arts. El 1940 l’escola es dividí en l' Escola d’Arts i Oficis Artístics (des del 1963 anomenada Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics) i l' Escola de Belles Arts de Sant Jordi ; aquesta, després de tenir els locals a l’edifici del Borsí ( Casino Mercantil ), s’establí (1967) en un edifici nou, de la ciutat universitària i el curs 1977-78 esdevingué Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, mentre que l’altra escola, coneguda com a Llotja, radicà al Borsí, fins que fou traslladada a uns locals nous a la barriada de Sant Gervasi de Cassoles. Arran de l’aprovació de la Llei de Reforma Educativa, és la institució que fixa les especialitats d’estudis artístics de Catalunya i el centre oficial que examina al final dels seus estudis els alumnes de la resta de centres d’arts i oficis privats.