escola de Bolonya

Grup de músics que cap a mitjan segle XVII influïren en el desenvolupament de la música instrumental italiana.

Els representants més destacats són Giulio Cesare Arresti (1617-1704) i Maurizio Cazzati (1620-77). El deixeble d’aquest, Giovanni Battista Vitali (1644-92), desenvolupà l’estructura de la forma sonata i, més tard, Giuseppe Torelli (1658-1709) escriví els primers concerts per a solista. La perfecció tècnica dels constructors d’instruments (els Brensio, els Fontanelli, els Tononi, els Floreno, etc.) que tingué Bolonya influí en l’escriptura instrumental de l’escola bolonyesa. Al segle XVIII la personalitat del pare Giovanni Battista Martini (1706-81) convertí Bolonya en un centre musical visitat pels grans músics de l’època (Johann Christian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, etc.).