escola de Viena

Nom donat al grup d’economistes marginalistes marginalisme) format al voltant de K.Meng.

Els seus primers deixebles foren Böhm-Bawerk i Wieser, considerats cofundadors per la qualitat de llurs aportacions. L’estructura bàsica de Menger fou completada i desenvolupada per aquests dos autors. Seguiren altres generacions d’economistes de l’escola, com Sax, Zuckerkandl, Auspitz, Lieben, Mayer, Strigl, L.von Mises i, en part, Schumpeter.