Escola del Mar

Escola a l’aire lliure creada per l’ajuntament de Barcelona (1922), per a nens amb dificultats físiques i necessitat de banys de mar.

Construïda a la Barceloneta, fou dirigida per Pere Vergés (1922-70), que hi adaptà les normes de l’escola nova amb participació dels nens en les diverses activitats escolars, com la biblioteca, el servei meteorològic i el teatre de titelles. Destruïda l’any 1938, es traslladà provisionalment a Montjuïc i definitivament (1948) al Guinardó.