Escola Industrial de Barcelona

Universitat Industrial

Croquis i pla de les instal·lacions de l’ Escola Industrial de Barcelona (gravat de L’obra realitzada , publicat per la Mancomunitat de Catalunya)

Institució creada el 1904 com a centre general d’ensenyament tècnic, des d’estudis elementals per a obrers fins als de caràcter superior.

El projecte definitiu d’organització fou elaborat per un patronat, representant de les forces vives de la ciutat, el qual, amb l’ajut econòmic oficial, adquirí per a la instal·lació de l’escola els terrenys de l’antiga fàbrica Batlló. Tanmateix, l’impuls definitiu per a la seva consolidació el donà la diputació a partir del 1910 i després la Mancomunitat amb diverses subvencions, creació d’institucions autònomes (Escola Elemental de Treball, 1913; Escola Superior d’Agricultura, 1912; etc) i una gran col·laboració tècnica. Hom hi creà diverses seccions: la d’Indústries Tèxtils (1909), completada amb la de Blanqueig, Tintoreria, Estampació i Aprests (1913), l’Escola de Teneria (1913), l’Institut de Química Aplicada (1915) i d’Electricitat (1917) i l’Escola de Mecànica (1919).