Escola Moderna

Aula de l’ Escola Moderna

© Fundació Ferrer Guàrdia

Institució pedagògica fundada a Barcelona el 1901 per Francesc Ferrer i Guàrdia per posar en pràctica les idees de l’ escola racionalista i la coeducació.

Tingué annexa una editorial, que publicà un Boletín , texts escolars, obres de divulgació científica i propaganda anarquista. L’escola aconseguí un ràpid prestigi dins l’àmbit intel·lectual, alhora que despertà un gran recel entre les classes benestants, que hi veieren un fons constant de subversió anarquista, terrorista i francmaçònica. Els seus alumnes foren normalment de la classe mitjana. Aquests passaren de 30 el 1901 a 175 el 1905, any que se n'inaugurà una sucursal a Vilanova i la Geltrú. El 1906 la seva influència s’havia estès a uns 34 centres escolars, amb un total de 1.000 alumnes, a Catalunya (a més d’altres a Andalusia i després a Amèrica). L’atemptat reial (maig del 1906) fet per l’empleat de l’editorial Mateo Morral provocà, a més del processament de Ferrer, la clausura de l’escola. Josep Casasola —antic professor— continuà el seu esperit en el Col·legi de La Place (Barcelona). Ferrer aconseguí tanmateix de mantenir per un temps el butlletí (fins el 1907) i de reorganitzar l’editorial, que augmentà llavors la publicació de texts anarquistes.