escola normal

normal
f
Educació

Nom antic de l’escola destinada a la formació dels mestres d’escola.

Actualment és coneguda a l’Estat espanyol amb el nom d’escola universitària de formació del professorat d’EGB.